co to jest działalność nierejestrowana

Co to jest działalność nierejestrowana?

Jeżeli zastanawiacie się czy Wasz pomysł na biznes jest odpowiedni i opłacalny, warto go przetestować. Co z tego, że według Was macie świetny pomysł, jak okaże się, że nikt nie chce kupować Waszych towarów lub korzystać z Waszych usług? Pierwszym krokiem jest sporządzenie biznesplanu. Jeżeli boicie się rozpoczęcia działalności gospodarczej, warto spróbować z nierejestrowaną działalnością gospodarczą, czyli tzw. firmą na próbę. Jest mniej formalności niż przy normalnej działalności. Wyjaśnię Wam dzisiaj co to jest działalność nierejestrowana.

Wiele osób pyta o działalność nierejestrowaną, dlatego postanowiłem zebrać najważniejsze rzeczy w jednym artykule. Mam nadzieję, że rozwieję Wasze wątpliwości, a jeżeli będziecie mieli pytania, zapraszam do kontaktu.

Z dzisiejszego artykułu i podcastu dowiecie się m.in.:

 1. Co to jest działalność nierejestrowana
 2. Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną
 3. Ile można zarobić
 4. Jak się rozliczyć z działalności nierejestrowanej
 5. Podatek VAT a działalność nierejestrowana
 6. Czy trzeba płacić ZUS przy działalności nierejestrowanej

Nagrałem dla Was również podcast na temat tego co to jest działalność nierejestrowana i co musicie o niej wiedzieć.

https://www.spreaker.com/user/12534242/9-dzialalnosc-nierejestrowana

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nieewidencjonowana została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2018 r. ustawą prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 5 tej ustawy:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców

Działalność nierejestrowana, nazywana też działalnością nieewidencjonowaną, jest tzw. działalnością na próbę. Jeżeli zastanawiacie się czy Wasz produkt będzie ktoś chciał kupić lub czy uda się Wam rozkręcić biznes tak jak chcecie, warto skorzystać z tej opcji.

Nie ma konieczności rejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG i załatwiania pozostałych formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Co do zasady, każdy może prowadzić działalność nierejestrowaną, jeżeli jest osobą fizyczna (czyli spółki, stowarzyszenia lub fundacje odpadają). Przewidziano jednak pewne wyjątki. Działalności nierejestrowanej nie może prowadzić osoba, której:

 1. przychód nie przekracza w danym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto) i
 2. w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej.

Działalności nierejestrowanej nie można również prowadzić:

 1. w ramach spółki cywilnej,
 2. jeżeli do prowadzenia działalności konieczne jest uzyskanie koncesji, pozwolenia lub licencji.

Jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, do działalności tej przepisu art. 5 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ust. 1 nie stosuje się.

art. 44 ust. 3 ustawy prawo przedsiębiorców

A co jeżeli prowadziliście wcześniej działalność i ją zakończyliście przed wejściem tych przepisów (w 2018 r.)?

Mam dla Was dobrą wiadomość. Ustawodawca przewidział takie rozwiązanie i przepisy o działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowanej) mają zastosowanie do osób, które:

 1. w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie Prawa przedsiębiorców nie były wpisane do CEIDG lub
 2. zostały wykreślone z CEIDG więcej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie Prawa przedsiębiorców,

nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie Prawa przedsiębiorców wykonywały działalność gospodarczą.

Przykład I

Działalność nierejestrowana weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.

Pan Jan prowadził działalność gospodarczą w styczniu 2018 r. (robił remonty), ale jego wpis do CEIDG został wykreślony w… styczniu 2017 r.

Mamy spełnione warunki, o których mowa w przepisie, ponieważ działalność była prowadzona w okresie ostatnich 60 miesięcy (licząc od wejścia ustawy w życie), ale wpis do CEIDG został wykreślony wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia ustawy w życie (już w styczniu 2017 r.).

Przykład II

Studentka germanistyki chce zacząć udzielać korepetycji i chciałaby to robić legalnie. Wie, że nie zarobi więcej niż 1300 zł (traktuje to jako pracę dorywczą). Niestety, do lutego 2017 r. prowadziła własną działalność, ponieważ współpracowała ze szkołą językową na takiej podstawie. W lutym 2017 r. wykreśliła się z CEIDG.

Nie ma żadnego problemu, żeby nasza studentka rozpoczęła działalność nierejestrowaną, ponieważ już od marca 2017 r. nie jest wpisana do CEIDG.

Co z prawami konsumentów?

Teoretycznie nie jesteście przedsiębiorcami, jeżeli prowadzicie działalność nierejestrowaną, ale musicie pamiętać o prawach konsumentów.

W przypadku kiedy Waszym klientem jest konsument, a Wy prowadzicie działalność nierejestrową, to jesteście „przedsiębiorcami” w świetle prawa cywilnego. Skutek jest taki, że macie obowiązki jak przedsiębiorca w stosunku do konsumenta np. związane z reklamacją, zwrotem, lub naprawą towaru, który sprzedaliście.

Wasz klient ma też prawo odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.

Ile można zarobić na działalności nierejestrowanej?

Przychód nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto, więc maksymalnie możecie zarobić 1300 zł.

Ok, ale co to takiego przychód? Pewnie wiele razy słyszeliście, że przychód jakiegoś przedsiębiorcy wynosi X, ale dochód już Y. Nie wolno mylić tych dwóch pojęć. Różnica między nimi jest taka, że przychód to jest to co dostajecie od klienta, a dochód to co zostaje po odjęciu podatków (najogólniej rzecz ujmując, ale jak macie zamiar zacząć prowadzić działalność polecam zapoznać się z tematem szerzej!).

Przez przychód należy rozumieć kwoty należne, czyli takie, których nawet nie otrzymaliście, a powinniście. A więc zwyczajnie ktoś Wam nie zapłacił tego co powinien.

Jeżeli zdecydujecie się kiedyś prowadzić działalność gospodarczą, miejcie świadomość, że brak płatności jest częstym problemem między kontrahentami.

Do przychodu nie zaliczacie wartości towarów, które zostały Wam zwrócone, a także udzielonych bonifikat i skont (są to obniżki za uregulowanie płatności przed terminem).

Co jeżeli przekroczymy 1300 zł przychodu?

Jeżeli przekroczycie przychód należny z działalności nierejestrowanej w danym miesiącu (zarobicie więcej niż wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia), działalność ta z mocy prawa staje się działalnością gospodarczą. Następuje to od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości dopuszczalnego przychodu należnego.

Jeżeli 20 lipca 2020 r. Wasz przychód wynosił 1220 zł, a 25 lipca 2020 r. zarobiliście 200 zł, to od 25 lipca 2020 r. Wasza nierejestrowana działalność staje się działalnością gospodarczą.

W takim przypadku jesteście zobowiązani złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wysokości należnego przychodu.

We wniosku wskazujecie dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej (dzień przekroczenia przychodu). Kiedy rozpoczniecie prowadzenie działalności gospodarczej, stajecie się pełnoprawnymi przedsiębiorcami i ustawa prawo przedsiębiorców ma do Was zastosowanie.

W przypadku złożenia stosownego wniosku działalność nieewidencjonowana staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Prowadzi to oczywiście do zastosowania w stosunku do takiej działalności wszystkich przepisów Prawa przedsiębiorców i skutkuje uzyskaniem statusu przedsiębiorcy.

Chcesz wiedzieć, jak nie płacić ZUS w spółce z o.o.? Dowiesz się tego z mojego artykułu.

Jak rozliczać się z działalności nierejestrowanej?

Dochód z działalności nierejestrowanej ustala się na zasadach ogólnych, przewidzianych dla przychodów z innych źródeł i rozliczony jest w zeznaniu rocznym.

Przychody rozlicza się w zeznaniu rocznym PIT-36. Znajduje się tam rubryka „działalność nierejestrowana”.

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

Podatkiem VAT nie musicie się przejmować, ponieważ prowadząc działalność nierejestrowaną jesteście zwolnieni z VAT i nie musicie się zgłaszać jako podatnicy VAT.

Ewidencja sprzedaży w działalności nierejestrowanej

Każdy przedsiębiorca musi prowadzić jakąś dokumentację związaną ze sprzedażą swoich usług. Podobnie jest z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną. Muszą oni prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, w której powinny znaleźć się:

 1. sprzedana usługa
 2. cena sprzedanej usługi
 3. data sprzedaży
 4. podsumowanie sprzedaży.

Nie ma żadnego oficjalnego wykazu pozycji, które mają się znaleźć w takiej ewidencji, ale najczęściej podaje się te, które wymieniłem. Na szczęście nie jest to nic skomplikowanego i każdy powinien sobie z tym poradzić.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Co do zasady nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej prowadząc działalność nieewidencjonowaną. Taki obowiązek pojawia się jak obroty przekroczą 20 000 zł rocznie, a w tym przypadku nie ma takiej możliwości.

Oczywiście, są działalności, które muszą mieć kasę fiskalną, nawet jeżeli prowadzą działalność nierejestrowaną np. fryzjerzy, kosmetyczki, przewoźnicy osób lub mechanicy.

Jest specjalne rozporządzenie, w którym wskazano osoby zwolnione z posiadania kas fiskalnych – w nim też wymieniono zawody, które muszą mieć kasę fiskalną.

ZUS w działalności nierejestrowanej

Kolejnym plusem działalności nierejestrowanej jest brak obowiązku opłacania składek na ZUS. Prowadząc działalność gospodarczą musicie takie składki płacić. Przy działalności nierejestrowanej nie ma takiej potrzeby.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ przy zarobku, który możecie osiągnąć przy tego typu działalności, koszty ZUS pochłonęłyby jego większość (jeżeli byłby to „mały ZUS”, bo normalny ZUS wynosi więcej niż 1300 zł).

Co to jest działalność nierejestrowana – Podsumowanie

Działalność nierejestrowana jest dobrym rozwiązaniem jeżeli zastanawiacie się czy poradzicie sobie z prowadzeniem „prawdziwej” działalności gospodarczej. A na pewno możecie dorobić sobie do domowego budżetu 😉

Musicie pamiętać, że:

 1. działalność nierejestrowaną mogą prowadzić tylko osoby fizyczne
 2. przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600 zł brutt, więc połowa to 1300 zł)
 3. nie trzeba płacić ZUS
 4. nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej, chyba że rozporządzenie nakłada taki obowiązek (np. fryzjerka lub przewóz osób),
 5. trzeba prowadzić ewidencję sprzedaży
 6. rozliczenie jest na zasadach ogólnych i w zeznaniu rocznym w PIT-36
 7. nie trzeba płacić żadnych zaliczek na podatek i podatku VAT
 8. jeżeli zostanie przekroczony przychód (1300 zł), to trzeba złożyć wniosek do CEIDG, że rozpoczęło się prowadzenie działalności gospodarczej
 9. dzień przekroczenia przychodu 1300 zł to dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter Prawo w Biznesie

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu będzie Marcin Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EWS LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kozłowski.
Twoje dane są przetwarzane w cel wysyłki newslettera. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Newsletter

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu będzie Marcin Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EWS LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kozłowski.

Twoje dane są przetwarzane w cel wysyłki newslettera. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zapisuje Cię

Dziękuję za zaufanie! Sprawdź swoją skrzynkę :)

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa

Kategorie

Meta

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.